Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng - chuyên đào tạo và tư vấn thủ tục xây dựng

Doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng phải đăng tải hồ sơ năng lực theo quy định bắt buộc tại Nghị định 59/2016/NĐ-CP của Chính Phủ

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng theo Thông tư 17/2016/TT-BXD

Chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp cho cá nhân đáp ứng đủ điều kiện và đạt điểm sát hạch theo quy định

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng là đơn vị tiên phong về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức các lớp luyện thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng trên toàn quốc - đảm bảo kết quả tốt nhất cho học viên.

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng chuyên đào tạo nghiệp vụ xây dựng, đào tạo cấp chứng chỉ nghề trên Toàn quốc

ICRC chuyên đào tạo nghiệp vụ xây dựng, đào tạo cấp chứng chỉ nghề trong xây dựng như: thợ hàn, mộc, nề, cơ khí, điện, sơn, vận hành máy, thí nghiệm viên, thợ xây dựng, phòng cháy chữa cháy...

  • Đang cập nhật!