Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng - chuyên đào tạo và tư vấn thủ tục xây dựng

Doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng phải đăng tải hồ sơ năng lực theo quy định bắt buộc tại Nghị định 59/2016/NĐ-CP của Chính Phủ

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng theo Thông tư 17/2016/TT-BXD

Chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp cho cá nhân đáp ứng đủ điều kiện và đạt điểm sát hạch theo quy định

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng là đơn vị tiên phong về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức các lớp luyện thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng trên toàn quốc - đảm bảo kết quả tốt nhất cho học viên.

Dịch vụ tư vấn xin cấp phép ISO và thành lập phòng LAS thí nghiệm nhanh chóng, hiệu quả

Hỗ trợ doanh nghiệp cấp chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO, cấp phép thành lập phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS theo quy định. Dịch vụ tư vấn xin cấp phép Iso và thành lập phòng LAS thí nghiệm của ICRC cam kết mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng

  • Đang cập nhật!