Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng - chuyên đào tạo và tư vấn thủ tục xây dựng

Doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng phải đăng tải hồ sơ năng lực theo quy định bắt buộc tại Nghị định 59/2016/NĐ-CP của Chính Phủ

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng theo Thông tư 17/2016/TT-BXD

Chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp cho cá nhân đáp ứng đủ điều kiện và đạt điểm sát hạch theo quy định

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng là đơn vị tiên phong về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức các lớp luyện thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng trên toàn quốc - đảm bảo kết quả tốt nhất cho học viên.

HỎI ĐÁP THÔNG TIN XÂY DỰNG, TƯ VẤN PHÁP LÝ

Trang thông tin trao đổi và chia sẻ tin tức, Hỏi đáp tư vấn về pháp luật trong lĩnh vực xây dựng và các dịch vụ hỗ trợ

 1. THỦ TỤC CẤP MỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO

  THỦ TỤC CẤP MỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO

  Chứng chỉ hành nghề xây dựng đã hết hạn sử dụng cần phải làm thủ tục cấp ...
 2. THỦ TỤC CẤP ĐỔI/NÂNG HẠNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG CŨ NHƯ THẾ NÀO

  THỦ TỤC CẤP ĐỔI/NÂNG HẠNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG CŨ NHƯ THẾ NÀO

  Chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ đang còn hạn sử dụngthì thủ tục xin cấp đổi chứng chỉ mới như thế ...
 3. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG CŨ.

  QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG CŨ.

  Hỏi đáp: Quy định về việc sử dụng Chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ đã được cấp đang còn hạn sử dụng như thế ...
 4. Cấp lại- Điều chỉnh- Bổ sung Chứng chỉ năng lực tổ chức

  Cấp lại- Điều chỉnh- Bổ sung Chứng chỉ năng lực tổ chức

  Thủ tục cấp lại- Điều chỉnh- Bổ sung Chứng chỉ năng lực tổ chức được quy định như thế ...
 5. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có bắt buộc?

  Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có bắt buộc?

  Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có bắt ...