Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng - chuyên đào tạo và tư vấn thủ tục xây dựng

Doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng phải đăng tải hồ sơ năng lực theo quy định bắt buộc tại Nghị định 59/2016/NĐ-CP của Chính Phủ

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng theo Thông tư 17/2016/TT-BXD

Chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp cho cá nhân đáp ứng đủ điều kiện và đạt điểm sát hạch theo quy định

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng là đơn vị tiên phong về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức các lớp luyện thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng trên toàn quốc - đảm bảo kết quả tốt nhất cho học viên.

Cổng thông tin chia sẻ tài liệu xây dựng dành cho học viên theo học tại Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ICRC.VN

Cổng thông tin chia sẻ tài liệu xây dựng dành cho học viên khi theo học tại Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ICRC, giúp nâng cao kiến thức cho học viên

 1. Văn bản luật

  Văn bản luật

  Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định,Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực hoạt động xây dựng mới nhất 2016
 2. ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH

  ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH

  Tuyển chọn các câu hỏi tham khảo trong bộ đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo thông tư 17/2016/TT-BXD
 3. Mẫu chứng chỉ

  Mẫu chứng chỉ

  Hình ảnh các mẫu văn bằng chứng chỉ xây dựng cho cá nhân, tổ chức hoạt động xây dựng